Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Pháp lý dự án

1 Pháp lý dự án

- Thực hiện các thủ tục có liên quan đến thủ tục pháp lý dự án đối với dự án được phân

công:Hồ sơ xin thỏa thuận các chỉ tiêu quy hoạch dự án, đầu tư dự án, xin chấp thuận chủ

trương và công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, thỏa thuận ký quỹ, cấp phép quy

hoạch, phê duyệt quy hoạch, xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ, cấp phép xây dựng.... theo

quy định hiện hành trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và triển khai các dự án.

- Cập nhật thông tin, báo cáo tiến độ, xử lý các văn bản liên quan đến thủ tục và pháp lý dự

án được phân công (báo cáo tiến độ dự án theo bảng timeline hàng tuần cho cấp quản lý)

- Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai dự án, để đảm bảo dự án đúng

quy định, đúng tiến độ;

- Liên hệ làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác có liên quan theo thẩm

quyền và nhiệm vụ được giao.

- Trực tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao từ cấp quản lý. Chịu trách nhiệm

trước cấp quản lý về tính chính xác, đầy đủ, phù hợp theo quy định đối với các công việc

theo nhiệm vụ được giao.

- Soạn thảo, hoặc chỉnh sửa và xem xét về mặt pháp lý của các loại văn bản triển khai xin

thực hiện dự án được phân công.

- Kiểm tra, rà soát và xem xét sự phù hợp hồ sơ pháp lý dự án đối với dự án được phân

công.

- Căn cứ vào kế hoạch và tiến độ được chấp thuận, thực hiện các hạng mục công việc pháp

lý cần thiết để hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành;

2 Pháp lý M&A:

- Thực hiện và phát hành báo cáo thẩm tra liên quan đến pháp lý dự án.

3 Tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng:

BM-HR.TD04

- Thu nhập hồ sơ, nghiên cứu hồ sơ và xây dựng phương án hành động; tham gia đại diện

theo ủy quyền đối với các tranh chấp có liên quan đến lĩnh vực pháp lý dự án của Công ty

được cấp quản lý phân công.

- Cập nhật và phân tích các dự thảo/văn bản pháp luật mới ban hành có ảnh hưởng đến việc

thực hiện các thủ tục pháp lý dự án của Công ty;

- Báo cáo công việc định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng và/hoặc Giám

đốc Điều hành.

- Đề xuất phương pháp thực hiện hoặc cách thức giải quyết những vấn đề có liên quan đến

pháp lý dự án trong quá trình triển khai của Công ty cho cấp quản lý và các Phòng ban

Công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng và Giám đốc Điều hành.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở chuyên ngành Luật hoặc các chuyên ngành liên quan.

-  Kiến thức chuyên môn và kỹ năng:

- Có kiến thức chuyên sâu trong một số lĩnh vực pháp luật: Đầu tư, bất động sản, xây

dựng, doanh nghiệp, thương mại quốc tế;

- Kỹ năng ngoại giao/giao tiếp/ xây dựng mối quan hệ;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề;

-  Kỹ năng tiếng Anh: nghe, nói

- CV gửi bắt buộc tiếng Việt; có thể bổ sung thêm tiếng Anh.

Tuyển dụng khác
Nhân viên Kế toán tổng hợp

location_on Hà Nội

date_range 31/05/2024

* Công việc hàng ngày

- thu thập, tổng hợp và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán thông qua những nghiệp vụ kinh tế.

- theo dõi và quản lý mọi công nợ

- tính toán, kiểm soát chi phí sản xuất

- kiểm tra tình trạng xuất, nhập, tồn kho của hàng hóa, nguyên vật liệu.

- Hướng dẫn các kế toán viên khác về những công việc liên quan, điều phối nguồn lực kế toán viên dựa trên hoạt động của doanh nghiệp

* Công việc hàng tháng

- Giám sát và báo cáo định kỳ hàng tháng (báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Công ty (báo cáo các khoản thu, chi, báo cáo doanh thu - lợi nhuận,...)

-Hạch toán lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương

- Hạch toán những khoản phân bổ chi phí như chi phí công cụ dụng cụ, chi phí trả trước ngăn hạn/dài hạn

- Tổng hợp và hạch toán các khoản khấu hao tài sản cố định

- Thực hiện việc kết chuyển, phân bố; đối chiếu các số liệu liên quan và thống kê các khoản phân bổ tương ứng

*Công việc hàng quý

- Lập báo cáo quý ngân hàng

- Đối chiếu và kiểm tra số liệu với Sổ cái

*Công việc hàng năm

- Nộp các khoản tiền thuế, tờ khai thuế

- Thực hiện bút toán tài chính như kết chuyển lãi, lỗ ở năm cũ, hạch toán chi phí đối với thuế muôn bài trong năm tài chính mới.

- Kiểm tra các số liệu cuối kỳ (sự cân đối giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp, kiểm tra số dư đầu kỳ - cuối kỳ,...)

- Lập các giấy tờ hành chính (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị....)

- In ấn sổ sách tài chính cho Công ty (sổ ngân hàng, số quỹ...)

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ/ BA (Business Analyst)

location_on Hà Nội

date_range 29/02/2024

Kỹ Sư Kết Cấu

location_on

date_range 29/03/2024

Kế toán Logistics Hải Phòng

location_on

date_range 29/03/2024

Công Nhân Làm Việc Tại Ai Cập 20Tr Tháng

location_on

date_range 29/03/2024

Nhân viên thu mua vật tư thiết bị

location_on

date_range 29/03/2024

Tuyển Dụng Nhân viên Kinh doanh Xuất khẩu

location_on Hà Nội

date_range 06/02/2024

Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh tháng/quý/năm tại thị trường phụ trách để thực hiện bán được sản phẩm - nguyên vật liệu của ngành nhựa Công ty sản xuất.
- Hiểu biết sản phẩm - nguyên liệu nhựa polyolefin, polyester, function additives để tư vấn và nắm rõ nhu cầu của khách hàng.
- Đảm bảo nỗ lực đạt chỉ tiêu doanh số bán hàng/doanh thu mục tiêu tại thị trường phân công.
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, thị trường mới thông qua các kênh tìm kiếm B2B, hội chợ triển lãm,...
- Đàm phán, ký kết hợp đồng và duy trì mối quan hệ khách hàng và phối hợp với các bộ phận trong Công ty để triển khai và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.
- Chủ trì kết hợp với các bộ phận trong Công ty để triển khai / theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng nhằm đáp ứng tiến độ/nhu cầu của khách hàng.
- Tham gia các Hội chợ Quốc tế và đi công tác nước ngoài theo yêu cầu công việc.
- Hàng tháng báo cáo phân tích khách hàng gửi Trưởng phòng và thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự phân công của Trưởng phòng nếu có.
Tuyển Dụng Quản Đốc Tại Long An

location_on Long An

date_range 01/03/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Lập kế hoạch sản xuất và tổ chức công việc theo quy trình công nghệ, đơn đặt hàng, kế hoạch được giao
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm duy trì hoạt động sản xuất hoặc sửa đổi các kế hoạch hoạt động
 • Thực hiện báo cáo tình hình sản xuất, kết quả sản xuất trình lãnh đạo trong các cuộc họp giao ban hoặc theo yêu cầu
 • Kiểm soát tài liệu quy trình sản xuất, tài liệu hướng dẫn vận hành sản xuất
 • Tham gia chương trình nghiên cứu cải tiến công nghệ, thiết bị sản xuất trong phân xưởng Giám sát triển khai các nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất
 • Triển khai các chính sách nhân sự của phòng phù hợp với chính sách phát triển của Công ty và hệ thống
 • Tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện nhân sự cho Phân xưởng
 • Đánh giá kết quả thực hiện công việc của công nhân viên
 • Chịu trách nhiệm quản lý tài sản được giao cho cá nhân và phân xưởng
 • Các nhiệm vụ khác khi được cấp trên yêu cầu
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, tiến độ sản xuất theo kế hoạch và quy trình công nghệ.
 • Chịu trách nhiệm đảm bảo công nhân thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ.
 • Đảm bảo các sự cố phát sinh của máy móc trong ca làm việc được phát hiện và xử lý kịp thời.
Tuyển Dụng Nhân Viên QC Tại Long An

location_on Long An

date_range 15/03/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Chủ trì xây dựng các Quy trình, quy định, hướng dẫn, tiêu chuẩn trong hệ thống chất lượng.

2. Đánh giá nội bộ, giám sát việc thực hiện các quy định, quy trình và các mục tiêu chất lượng tại nhà máy.

3. Chỉ trì việc cải tiến hệ thống chất lượng tại nhà máy.

4. Đối ứng và làm việc với Khách hàng và các tổ chức đánh giá về Chất lượng, Môi trường, Trách nhiệm xã hội.

5. Giám sát việc xử lý các phản hồi của khách hàng.

6. Đào tạo về hệ thống chất lượng, các công cụ và phương pháp quản lý chất lượng.

 

Chuyên viên Ban Kiểm Soát

location_on Hà Nội

date_range

1. Xây dựng hệ thống quy trình hoạt động, chính sách, văn bản nội bộ

- Xây dựng quy định, quy trình, biểu mẫu liên quan đến hoạt động kiểm soát nội bộ. Đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ được vận hành có hiệu quả.

- Rà soát hệ thống các quy trình, quy định nội bộ của các phòng ban và giữa các phòng ban trong công ty, đảm bảo tính hợp lý, nhất quán và giảm thiểu rủi ro

- Hỗ trợ hướng dẫn, soạn thảo, ban hành lại các quy trình nội bộ, hướng dẫn, biểu mẫu chưa phù hợp.

- Kiểm soát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ của các bộ phận, phòng ban trong Công ty và các đơn vị thành viên.

2. Rà soát, phân tích số liệu và lập báo cáo

- Thu thập thông tin, số liệu từ các phòng ban: Kế toán tài chính, sản xuất, kinh doanh, mua hàng… và các đơn vị thành viên.

- Rà soát, đánh giá mức độ tin cậy các thông tin tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh do các cá nhân, bộ phận, các đơn vị thành viên báo cáo cho Ban lãnh đạo Công ty.

- Giám sát, đánh giá và tư vấn hỗ trợ các phòng ban, nhà máy, chi nhánh, công ty con trong các hoạt động sửa chữa, khắc phục và hoàn thiện đối với các vấn đề mà ban kiểm soát đã có báo cáo ghi nhận và có khuyến nghị.

3. Kiểm toán nội bộ

- Tham gia hoạt động kiểm toán nội bộ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Xác định những rủi ro, vi phạm qua các cuộc kiểm toán. Đề xuất giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các vấn đề còn tồn tại.

- Giám sát, đánh giá việc thực hiện các giải pháp, khuyến nghị đã được phê duyệt trong báo cáo kiểm toán nội bộ.

4. Các công việc khác

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban

Kỹ sư QA tại Hải Phòng

location_on Hải Phòng

date_range 31/12/2022

1. Giúp ban giám đốc xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

2. Giúp lãnh đạo công ty triển khai xây dựng và chứng nhận các tiêu chuẩn chất lượng.

3. Triển khai đánh giá, giám sát nội bộ theo yêu cầu của hệ thống, của khách hàng và đối tác.

4. Giám sát hiện chính sách chất lượng, các mục tiêu chất lượng và các KPI về chất lượng của nhà máy.

5. Đề xuất và chủ trì soát xét, cập nhật hoặc xây dựng các quy định, tiêu chuẩn cơ sở trong hệ thống chất lượng.

6. Tổ chức đào tạo hệ thống chất lượng.

7. Báo cáo công việc định kỳ, đột suất, theo yêu cầu và khi phát sinh vấn đề.

Kỹ sư phát triển/ Chuyên viên phát triển ( Developer )

location_on Hà Nội

date_range

● Phát triển, tùy biến các chức năng hệ thống ERP, MES, BI trên nền tảng low-code, sử dụng ngôn ngữ lập trình JS, Python, cơ sở dữ liệu MySQL, MariaDB.
● Phát triển bản in, báo cáo, dashboard theo yêu cầu nghiệp vụ.
● Fix bug, tối ưu hóa và cải tiến hệ thống ERP, MES, BI.
● Tham gia triển khai, đào tạo và hỗ trợ người dùng theo kế hoạch dự án.