Tuyển dụng
EuP Group hiện đang tuyển dụng các vị trí sau
STT Vị trí tuyển dụng Chức danh Số lượng Công ty/Đơn vị thành viên Địa điểm Ngày hết hạn Thời gian

Vị trí tuyển dụng

Công ty/Đơn vị thành viên

Sale Xuất khẩu Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái (YBM)

Kinh Doanh Quốc Tế (Tiếng Anh, Tiếng Trung) Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu

Nhân Viên Kinh Doanh Miền Bắc Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu

Kỹ Sư Hệ Thống (System Engineer) Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu

Giám Đốc Nhân Sự Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu

Nhân viên Booking Logistic Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu

Nhân viên kỹ thuật toà nhà VP Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu

Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu