Hệ thống công ty
Công ty CPĐT Năng Lượng EuroPlast
A60, khu đấu giá quyền sử dụng đất khu 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam