Khen thưởng thành tích năm 2020

Tháng 1.2020 EuP group ban hành quyết định khen thưởng đến các Cán bộ công nhân viên của toàn hệ thống dựa trên thành tích và sự nỗ lực của suốt 1 năm qua

 

Chúc mừng các CBCNV có tên trong danh sách bên dưới:

 

Tên đơn vị

Tên CBCNV

Bộ phận

NHỰA CHÂU ÂU

1

Đỗ Thị Ngọc Mai

Nhân viên Kế hoạch Sản xuất

2

Lưu Thị Hợp

Nhân viên hành chính Nhân sự

3

Vũ Đăng Khôi

Nhân viên KCS - Xuất hàng

4

Nguyễn Văn Tài

Công nhân sản xuất Taical - Tổ 1

5

Bùi Xuân Phượng

Công nhân sản xuất Taical - Tổ 2

6

Nguyễn Hồng Sơn

Công nhân sản xuất Taical - Tổ 3

7

Nguyễn Đức Thành

Công nhân sản xuất - Tổ màu 2

8

Phạm Hoàng Hải

Nhân viên Kho

9

Lê Xuan Trọng

Nhân viên Bảo trì

10

Nguyễn Thế Hiển

Nhân viên Kỹ thuật Sản xuất

NHỰA CHÂU ÂU - NGHỆ AN

1

Nguyễn Đình Hà

Nhân viên QC

2

Lê Anh Tuấn

Nhân viên lái xe nâng - Bộ phận kho

3

Võ Thanh Huy

Nhân viên lái xe xúc lật - Xưởng bột đá

4

Đào Lê Anh Tuấn

Tổ trưởng sản xuất

5

Hoàng Văn Bình

Công nhân sản xuất

6

Chu Trọng Tín

Công nhân sản xuất

7

Nguyễn Anh Tuấn

Nhân viên Kinh doanh Miền Nam

8

Bùi Văn Hạnh

Trưởng nhóm điện

NHỰA GỖ CHÂU ÂU

1

Vũ Anh Hòa

Trưởng phòng kinh doanh

2

Chu Đình Hiếu

Nhân viên tổ đùn

3

Hà Trần Chiều

Nhân viên phòng bảo trì

YBM

1

Cồ Bá Khối

Công nhân đóng bao

2

Nguyễn Lam Trường

Công nhân vận hành

3

Nguyễn Văn Biển

Nhân viên phòng bảo trì

ABBEY

1

Vũ Văn Quyết

Công nhân sản xuất

POLYFILL

1

Nguyễn Cao Hà

Nhân viên Bảo Trì - BP Quản lý thiết bị

2

Nguyễn Văn Sỹ

Nhân viên KCS - Kỹ thuật sản xuất

3

Trần Thị Minh Ngọc

Nhân vvieenKho - BP kho

4

Vũ Văn Sự

Giám sát nhà máy - BP Hành chính

5

Vũ Duy Thuận

Tổ trưởng sản xuất

6

Trần Bái Hiệp

Công nhân sản xuất

7

Trần Quốc Tuấn

Tổ trưởng sản xuất

NĂNG LƯỢNG

 

 

1

Nguyễn Trung Kiên

Chuyên viên dự án

 

Chúc các CBCNV luôn giữ được tinh thần, nhiệt huyết và sự nỗ lực để tiếp tục đồng hành và đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh của toàn công ty.

Tin tức khác
Khen thưởng thành tích
Khen thưởng thành tích năm 2021
Khen thưởng thành tích
Khen thưởng thành tích 2019