Khen thưởng thành tích năm 2021

Mỗi dịp năm mới đến, EuP group lại cùng nhìn lại 1 năm đã qua, để thấy được bước tiến cũng như những việc còn cần nỗ lực hơn nữa. Thông qua đó, ghi nhận và khen thưởng đến các cá nhân đã luôn nỗ lực, cải tiến đóng góp hiệu quả vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Tháng 1.2021 EuP Group đã ban hành quyết định khen thưởng đến các cá nhân tiêu biểu sau:

 

Đơn vị

Tên nhân viên

Bộ phận

NHỰA CHÂU ÂU

1

Phùng Xuân Trọng

Nhân viên KCS

2

Bùi Hùng Vỹ

Nhân viên Bảo trì

3

Nguyễn Duy Tất

Nhân viên Kho

4

Nguyễn Văn Thăng

Công nhân sản xuất - Tổ màu 1

5

Nguyễn Văn Quang

Công nhân sản xuất - Taical 1

6

Nguyễn Văn Mạnh

Công nhân sản xuất - Taical 2

7

Lê Văn Miện

Công nhân sản xuất - Taical 3

NHỰA CHÂU ÂU - NGHỆ AN

1

Trần Hữu Dũng

Công nhân Sản xuất

2

Hoàng Văn Đức

Công nhân Sản xuất

3

Hoàng Văn Bình

Công nhân Sản xuất

4

Bùi Văn Ca

Nhân viên Bảo trì

5

Lê Phạm Khuyên

Nhân viên lái xe nâng - BP Kho

6

Nguyễn Chính Minh

Công nhân đóng bao - Bột đá

7

Trần Phước Toản

Công nhân vận hành máy - Xưởng màu

NHỰA GỖ CHÂU ÂU

1

Vũ Anh Hòa

Trưởng phòng kinh doanh

2

Chu Văn Đường

Tổ trưởng tổ đùn Profile

3

Hà Trần Chiều

Nhân viên phòng Bảo trì

4

Hoàng Ngọc Lân

Tổ trưởng tổ Chà cắt, in vân

YBM

1

Lê Minh Phúc

Công nhân luồn vỏ bao

2

Nguyễn Xuân Bách

Nhân viên Tổ bảo trì

3

Bùi Văn Hùng

Công nhân vận hành

4

Nguyễn Thế Bắc

Công nhân vận hành

5

Trần Quang Cảnh

Công nhân vận hành

ABBEY

1

Trần Văn Linh

Công nhân sản xuất

2

Phạm Văn Dũng

Công nhân sản xuất

POLYFILL

1

Nguyễn Huy Hoàng

Nhân viên Bảo trì

2

Nguyễn Đại Dương

Công nhân Sản xuất

3

Nguyễn Mạnh Hùng

Công nhân Sản xuất

4

Ngô Văn Thắng

Công nhân Sản xuất

5

Nông Văn Tường

Nhân viên Kỹ thuật sản xuất

6

Nguyễn Thị Huê

Nhân Viên BP bếp

7

Bùi Văn Minh

Nhân viên BP kho

NĂNG LƯỢNG

1

Nguyễn Trung Kiên

Chuyên viên dự án

Nhựa Châu Âu - Yên Bái

1

Lưu Quang Thọ

Công nhân sản xuất

2

Trần Tuấn Anh

Công nhân sản xuất

 

Chúc mừng các CBCNV đã có đóng góp hiệu quả trong một năm qua.

Tin tức khác
Khen thưởng thành tích
Khen thưởng thành tích năm 2020
Khen thưởng thành tích
Khen thưởng thành tích 2019